PARTNERSHIP

Ticari kuruluş ortaklık olarak yürütülecekse, “Ortaklar için İş Belgesini”, işyerinin bulunduğu yerdeki ilçe sekreterine kayıt ettirmelidir. Tüm ortaklar ortaklığın borçlarından kişisel olarak sorumludurlar, kazançlarından da yararlanmaktadırlar. Ortaklar, ortaklığın zarara uğraması durumunda, bu zararı kişisel gelir vergilerinden düşebilirler. Her bir ortak, ortaklığın bir temsilcisi olup bu ticari ortaklığı bağlayacak 

sözleşmeleri yapma yetkisine sahiptir. Her bir ortak yönetimde söz sahibidir.

Bu ticari kuruluş türü için  Devlet kurumlarına bildiri yapılması veya herhangi bir başvuruda 

bulunulmasına gerek yoktur. Kuruluş formalitesi olmaması bu ticari kuruluş türünün bir avantajıdır. Tek vergilendirme söz konusudur. Ortaklığın kar ve zararı ortaklara kişisel olarak direkt geçer, ortaklık olarak ikinci kere vergilendirilmez.

Bu türün en büyük dezavantajı kişisel sorumluluk olmasıdır. Tüm ortaklar, ortaklığın tüm masraf ve zararlarından kişisel olarak sorumludurlar.