P1 VİZESİ

P vizesi için, başvuru sahibi Amerika Birleşik Devleri’ne bireysel veya bir grup olarak, benzersiz veya geleneksel bir etnik, halk, kültür, müzik, tiyatro ya da sanatsal performansı veya tanıtımını geliştirme, yorumlama, tanıtma, koçluk etme veya öğretme amacıyla geliyor olmalıdır. Ek olarak, başvuru sahibi Amerika Birleşik Devleri’ne sanat şeklini anlamayı veya geliştirmeyi daha fazla geliştirecek bir kültürel etkinliğe veya etkinliklere katılmak üzere geliyor olmalıdır. Program ticari veya ticari olmayan bir yapiya sahip olabilir. 

Eğer bir başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen olmayan bir kişi olarak geçici olarak çalışmak istiyorsa, ABD göçmen kanunu altında, başvuru sahibi başvuranın yapacağı iş türüne dayanarak, belirli bir vizeye ihtiyaç duyar. Geçici işçi kategorilerinin çoğu, başvuru sahibinin bir vizeye başvurabilmesinden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylanması gereken I-129 dilekçesinin başvuru sahibinin gelecekteki işvereni veya temsilcisi tarafından saglanmasini gerektirir. Daha fazla bilgi için, lütfen uscis.gov‘a bakın.

Bireyler bir geçici işçi vizesine sadece ABD’deki iş verenlerin I-129 dilekçesini sunduktan ve USCIS’in onaylamasini takiben başvurabilirler. USCIS daha sonra onay fişi numarasını gösteren bir I-797 formu düzenleyecektir. Bu fiş numarası, bu hizmet yoluyla bir randevu almak icin gereklidir. I-797 ve/veya I-129’un sayfa kopyaları gerekli değildir.

 

P-1 Bireysel veya Takım üyesi Atletler veya uluslararası olarak tanınan bir Eğlence grubunun Üyeleri 

P-1 sınıflandırması, eğer başvuru sahibi Birleşik Devletlere belirli bir atletik yarışma için bir atlet olarak uluslararası tanınmış bir performans seviyesinde kişisel olarak ya da bir grubun veya takımın bir parçası olarak, geçici olarak geliyorsa geçerlidir.

Karşılıklı bir değiş tokuş programı altında performans sunacak olan Sanatçılar veya Komedyenler (P2)

P-2 sınıflandırması, bir sanatçı veya komedyen olarak performans sergilemek için, Birleşik Devletlerdeki bir organizasyon ile başka bir ülkedeki bir organizasyon arasında düzenlenen karşılıklı bir değiş tokuş programı nedeniyle geçici bir süre için, bireysel olarak veya bir grubun üyesi olarak geliyorsa geçerlidir.

Kültürel olarak benzersiz bir program altında performans sunacak olan Sanatılar veya Komedyenler(P-3) 

P-3 sınıflandırması, eğer başvuru sahibi bireysel olarak veya bir grubun üyesi olarak, kültürel olarak eşsiz bir program altında performans sergilemek, sanatçılara veya komedyenlere eğitim vermek veya koçluk yapmak için geliyorsa geçerlidir.

Aile Üyeleri İçin Vize Bilgisi 

Başvuranın eşi ya da 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları Amerika Birleşik Devletlerinde eşlik etmek icin vize başvurusu yapabilir. Eğer uygunsa, aile bireylerine asıl başvuranın orijinal vizesi temel alınarak vize saglanir. Asıl başvuru sahibi ailenin mali olarak Amerika Birleşik Devletlerinde kalınan süre boyunca desteklenebileceğini kanıtlamalıdır.

  • Genelde, asıl başvuranın eş ve/veya çocuklarının çalışmaya izinleri yoktur.
  • Aile birleşimi vizesi olan çocuklar devlet veya özel okullara gidebilirler.
  • Aile birleşimi vizesi yasal olarak evli olmayan çiftlere uygulanamaz. Bu kişiler Ziyaretçi Vizesi için başvurmak durumundadır.

Asıl başvuranın vizesi geldikten sonra aile birleşimi vizesi için başvurulurken, aile birleşimi vize başvuranı gerekli başvuru evrakının yanı sıra aşağıdakileri de sunmalıdır:

  • Evlilik belgesinin bir örneği ve/veya aile ile ilişkiyi kanıtlayan doğum belgesi;
  • Asıl başvuran vizesinin kopyası ya da USCIS’tan alınan asıl başvuranın Durumunu gösterir resmi belge;
  • Asıl başvuranın pasaportundaki kişisel veri sayfasının bir örneği.

 

Kalma Süresi 
Vizenin verilmesi Birleşik Devletlere giriş yapılabileceği garantisi anlamına gelmez. Gümrük Girişinde bulunan Gümrük ve Sınır Koruma Memurluğu (CBP) Görevlileri seyahat eden kişinin Birleşik Devletlere girip giremeyeceğine ve ne kadar süre kalmasına izin verileceğine karar verir. Vizenin geçerliliği, izin verilen kalma süresi ile ilişkili değildir; başvuran adayın vizesi 10 yıl geçerli olabilir, fakat izin verilen kalma süresi genelde 6 aydan fazla olmaz. Vizenin geçerliliği basit olarak, kişilerin Birleşik Devletlere seyahat edebilecekleri ve Birleşik Devletlere giriş başvurusunda bulunabilecek oldukları süredir.

Performans sanatçıları bazen çok belirli şartlar altında B- 1 vizesi için uygun olabilirler 

Profesyonel bir şovmen eğer aşağıdaki şartlara sahipse B-1 sınıfına uygun olabilir:

  • Amerika Birleşik Devletlerine gönderen ülkenin sponsor olduğu bir kültürel program dahilinde katılım göstermek için geliyorsa;
  • Ücretsiz bir seyirci kitlesine performans sergileyecekse; ve
  • Tüm masraflar, günlük yevmiye dahil, bireyin hükümeti tarafından karşılanıyorsa.