İÇKİ LİSANSI ALIMI

New York'da bira şarap veya likor satımı lisans alma mecburiyetine tabidir. Bu lisansda New York State Liquor Authority tarafından verilmektedir. Başvurunun ayrıtınları sadece satışa yönelik veya mekan içinde tüketmeye göre farklılıklar içermektedir. New York State Liquor Authority başvuruları ayrıntılı olarak incelediğinden başvuruların uzman bir profösyonel kişi tarafından takip edilmesi tavsiye olunur.