CORPORATION

Sınırlı sorumlu şirketler uygun hale gelmeden önce en çok tercih edilen kuruluş türü ticari şirketlerdi. 

Tek bir şahıs hem şirketi yürütüp hem hissedar, hem genel müdür hem de başkan olabildiği gibi genelde ticari şirket birden fazla hak ve pay sahipliğini içerir. Yönetim Kurulu, hisse sahipleri tarafından, şirket yıllık toplantısında seçilir. Yönetim Kurulu, şirketin başkanını, asbaşkanını, şirket genel sekreterini ve mali müşavirini tayin ederek aynı zamanda şirketin günlük işlerini takip eder. Şirketin organizasyon yapısı ve hisselerin değeri ilgili makamlarca tasdik edilen ticari belgesinde (Certificate of İncorporation) belirtilir. 

Buna ek olarak şirket, şirket içi ilişkiler sözleşmesine (Corporate Bylaws) uygun olarak yönetilir. Şirket içi ilişkiler sözleşmesinde, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer memurların fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkileri ayrıntılı olarak belirtilir.

Ticari şirketlerin en büyük avantajı kişisel sorumluluğun olmamasıdır.  Şirket yöneticisi ve hissedarları şirket borçlarından, kendi şahsi mal varlıkları ile genelde sorumlu değildirler. 

Ayrıca sınırlı sorumlu şirketler ve sınırlı ortaklığın aksine, ilan zorunluluğu yoktur ki bu da masrafları ortadan kaldırır. Şirket kendi varlığında bulunan hisseleri, hissedarlar arası sözleşmeye uygun, olarak satabilir.

Kurumsal formalitelerin bulunması bu ticari kuruluş şeklinin dezavantajlarından biridir. Şirket ticari belgesini, ilgili New York resmi makamlarına kayıt ettirmek zorundadır. Şirketin kurulduğu Eyalet dışındaki Eyaletlerde aktif olması istendiğinde her ilave Eyalet için o eyaletin kurallarına göre kayıt ettirilip, gerekli masraflar ödenmelidir. Şirket her sene kurumlar vergisi ödemek zorundadır. İki (2) aşamalı vergilendirme mevcuttur. S turu şirket olarak kurulmadığı sürece iki (2) aşamalı vergilendirmeye tabidir. Birinci aşamada vergilendirme şirket brüt gelirinden şirket masrafları düşüldükten sonra geriye kalan kısım üzerinden alınır. İkinci vergilendirme ise hissedar geliri ve maaşları üzerinden yapılmaktadır.

 

C ve S Turu Şirketler Arasindaki Farklar;

C ve S türü şirketler arasındaki en önemli fark vergilendirme yöntemlerindedir. C türü şirketlerde vergilendirme şirket üzerinden olur. Sonradan hissedarlar gelir ve maaşları aldıklarında, bu kazançlar bireysel seviyede tekrar vergilendirilir. Buna karşın, S türü şirketlerde, şirket geliri, ancak, hisse sahiplerine ödeme yapıldıktan sonra vergilendirmeye tabi tutulur. Yani çifte vergilendirme söz konusu değildir. Vergilendirme konusunda, S türü şirketlerde şirket sahipleri ortak olarak göze alınmaktadır.

S turu şirket kurabilmek icin;

  •  Hissedar sayısının 100 den fazla olmaması
  •  Bütün hissedarların gerçek şahıslar olması, yani başka bir şirket veya ortaklık bu şirketin hissedarı olamaz
  •  Vergi açısından tüm pay sahiplerinin ABD vatandaşı veya “Green Card” sahibi olması 
  •  S Şirketinin durumunun zamanında seçilmesi 
  •  Birden çok hisse senedi sınıfı olmamalıdır.