VASİYET HAZIRLAMA

Vasiyetnamenin ABD’de her eyaletin kendi hukukuna tabi olarak hazırlanması gerekir. Kurallar eyaletten eyalete bazı farklılıklar taşıdığı için bu yazının içeriği sadece New York hukuku üzerinden yapılmıştır. Ancak vasiyetname ABD’nin herhangi bir eyaletinde veya başka bir ülkede yapılmış olsa bile, düzenlendiği yerin hukukuna uygun olması halinde New York için de geçerli sayılacaktır.

Vasiyet hazırlamak kişinin menkul ve gayrımenkul başta olmak üzere, sahip olduğu varlıkları vefatından sonraki süreçte nasıl paylaştıracağına ilişkin verdiği karardır. New York eyaletindeki vasiyetname düzenlemesi ile mal varlığı çocuklardan herhangi birine veya hepsine, eşinize, diğer aile fertlerine veya evcil hayvana bile bırakılabilmektedir.

 

NEW YORK'TA VASİYET HAZIRLAMAK İÇİN ÖNŞARTLAR

Vasiyeti düzenleyen kişi 18 yaşından büyük ve akıl sağlığı yerinde olmalı ve iki şahit huzurunda aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:

-Vasiyet sahibinin kendisini tanıtması

-İki şahit huzurunda imzasını atması

-Şahitlerin de vasiyetnameye imza koyarak adres beyanında bulunması

-Not: Şahitlerin adres beyanlarındaki noksanlık veya adres bildiriminde bulunamaması, vasiyeti geçersiz kılmaz.

 

DİĞER VASİYETNAME TÜRLERİ

Yazılı Olmayan (SÖZLÜ) Vasiyetname:
Sözlü vasiyetname için de iki şahidin huzurunda yapılmış olma şartı aranır.
Sözlü vasiyeti ancak deniz, hava veya kara kuvvetleri askerlik hizmetinde bulunanlar yapabilir.

 

El Yazısı İle Vasiyetname
New York eyaletinin koyduğu vasiyet hazırlama şartlarını taşımayan, ancak vasiyetini bırakmak isteyen kişinin kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyet türüdür.
El yazısı ile vasiyeti de yalnızca askerlik hizmetini yapanların hazırladığı geçerli kabul edilir.

 

Sahip Olunan Varlıkların Dağıtımı
New York eyaleti vasiyet hazırlayan kişiye, istediğine istediği miktarda varlığından verme imkanı tanımaktadır. Bu varlıklar başta ev ve banka hesabı olmak üzere, araziden mobilyaya veya hisse senedinden otomobile kadar her şeyi kapsar. Bunların hepsini de dilediğiniz kişiye istenen miktarlarda bırakmak -vasiyet etmek- mümkündür. Vasiyet ile geride kalan çocuklarınıza (18 yaşından küçük olanlar) vasi tayin edebilir, sizin adınıza servetinizi yönetecek kişiyi belirleyebilir, sizin adınıza mevcut şirket veya işyerinizi devam ettirecek olanları seçebilirsiniz. Vasiyet yoluyla servetinize sahip olmasını istediğiniz ve halihazırda 18 yaşından küçük olanlar var ise, onların ister 18 veya daha büyük yaşlarda servet üzerinde söz sahibi olmasını belirleyebilirsiniz.

 

Servet Dağıtımında İstisnai Durumlar
Müşterek elde edilmiş olan mal varlıklarını sadece bir taraf kendi başına vasiyet edemez. Taraflardan birinin vefatı halinde sağ kalan eşin saklı kalan hakları da vardır.

 

Vasiyetnameyi Değiştirme Şartları
New York eyalet kurallarına göre vasiyetini hazırlamış olan bir kişi daha sonra herhangi bir değişiklik yapmak isterse, mevcut vasiyete ek olarak ayrı bir vasiyet eki tanzim edilir. Burada yapılması istenen değişiklikler, eklemeler veya çıkartmalar belirtilir. Ancak mevcut vasiyetnamenin tamamen yenilenmesi, tamamen değiştirilmesi söz konusu olmaz. Vasiyetname ekinin de New York'un eyalet kurallarına uygun tanzim edilmesi istenir.

 

Vasiyetnameyi Tamamen Geçersiz Kılma
New York eyalet kurallarına göre hazırlanmış olan bir vasiyetin bir bölümü ya da tamamı iptal edilebilir. Bunun için ya yeni bir vasiyet hazırlanması veya mevcudun iptal edileceği istemini ifade eden bir tutanak hazırlanması gerekir. Bunun dışında mevcut vasiyetnamenin vasiyet eden kişi tarafından veya onun da hazır bulunduğu ortamda bir başkası tarafından yakılması, yırtılması veya imha edilmesi halinde vasiyet geçerliliğini kaybedecektir. Ancak böyle bir durumun iki ayrı şahit tarafından da teyit edilmesi istenir.

 

Vasiyetname Tasdiki
Vasiyet eden kişinin vefatı halinde, vasiyet hükümlerin gerçekleştirecek olan şahıs tarafından bir avukat tayin edilir. Avukat, vasiyet hükümlerini yürütecek kişi adına hareket ederek gerekli adli işlemleri yaparak, mal, servet, banka hesabı gibi işlemlerin yürütülmesini sağlar. Vasiyeti yürüten şahıs tarafından cenaze masrafları ve borç gibi diğer ödemelerin yapılması beklenir. Ancak nihai aşamada, servet ve mal paylaşımı vasiyette belirtildiği şekilde yapılacaktır.