MİRAS PAYLAŞIMI

NEW YORK'TA VEFAT SONRASI MİRAS NASIL DAĞITILIR?

Mal varlığı üzerinde vefattan sonra da söz sahibi olabilmek için uygun şartlara haiz bir vasiyetname hazırlanması şarttır. Geçerli bir vasiyet bırakmadan vefat edilmesi halinde, New York eyalet yasaları devreye girer ve "vasiyet bırakmayan kişi" kapsamında mal varlıkları değerlendirilir.

Cenaze giderleri, idari giderler, borçlar ve vergiler kapatıldıktan sonra, ölen şahsın bir eşi veya akrabası varsa, eşi, ilk 50 bin doları ve gayrımenkulün yarısını alır.

Vefat edenin sadece eşi var ve hiç akrabası yok ise, eşi her şeye sahip olur. Tersi durumda ise, yani eşi yok ve akrabası var ise, akraba veya akrabalar tüm mal varlığına hak kazanır.

Vefat edenin anne ve baba tarafından akrabaları var ancak kendi yakın akrabası hiç yoksa, anne-baba tarafındakiler mal varlığını almaya hak kazanır.

Vefat edenin büyükanne ve büyükbabası varsa ve başka hiç yakın akraba bulunmuyorsa, mal varlığının yarısı anne tarafına, diğer yarısı baba tarafına bölüştürülür.