LIMITED LIABILITY COMPANY-LLC

Bu şirket türünün en büyük avantajı üyelerinin şirkete karşı kişisel sorumluluklarının bulunmamasıdır. Bu tür bir kuruluşun sahipleri ve yöneticileri, kuruluşun borçlarından kişisel olarak sorumlu değildirler. 

Üyeler ve yöneticiler için kişisel vergi avantajları mevcuttur. Tek aşamalı vergilendirme söz konusudur. 

Şirketlerin aksine ortaklıktaki gibi kuruluş kar ve zararları diğer ortaklara vergilendirilmeden geçer. Şirket kendi hisselerini, hissedarlar arası sözleşmeye uygun olarak satabilir.

Avantajlarının yanısıra dezavantajları da mevcut olan bu kuruluşun, Eyalet Genel Sekreterinden belge alınmadan faaliyete başlaması mümkün değildir. Sınırlı ortaklıkta olduğu gibi, şirketin bulunduğu yerdeki ilçe sekreterine başvurarak onun tayin ettiği iki (2) gazetede kuruluşunu, adi ortaklarını, ticari amacını ve istenilen diğer bilgileri birbirini izleyen altı (6) hafta boyunca ilan etme zorunluluğu vardır.