E1 - E2 VİZESİ

E vize kategorisi, ABD ile karşılıklı ticaret ve yatırım anlaşması yapan ve ABD ile ticaret veya yatırım ilişkisine giren, anlaşmanın tarafı ülkenin vatandaşlarına verilir. E vizelerinden birine başvuracak olan kişinin kişisel durumuna göre, kişi önce göçmenlik bürosuna ya da ABD konsolosluğuna başvurur. Şu an yürürlükte olan yasalara göre E-1/E-2 vizesi sahiplerinin eşleri ABD’ye girdikten sonra ayrıca bir çalışma izni alabilirler. E-1/E-2 vizesi sahipleri ABD’deki çalışmalarını bitirdiklerinde ABD’den ayrılmak zorundadır.

 

E-1 TİCARETÇİ VİZESİ

E-1 ticaretçi vizesi, ABD’ye çeşitli malların, paranın veya herhangi bir hizmetin ticareti ile uğraşmak için gelen ticaretçiler içindir. Bu mal, para ya da hizmet ticareti ABD ile ticareti yapacak olan vize adayının ülkesi arasında olmalıdır ve ABD ile o ülke arasında mevcut bir ticaret ilişkisi bulunmalıdır. Vizeye başvuracak kişi ticaret yapılacak ülkenin vatandaşı olmalıdır. ABD şirketinin en az yüzde 50’si vizeye başvuran kişinin vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlarının mülkiyetinde bulunmalıdır. E-1 vizesi alabilmesi için kişinin şirketin sahibi, ortağı, müdürü, yöneticisi yada şirket içinde önemli bir pozisyonda bulunması gerekmektedir. Ortak yatırımcı şirketlerin çalışanları da E-1 vizesi alabilirler.

E-1 vizesi alabilmek için yapılan ticaretin, ABD ile diğer ülke arasında karşılıklı olması yani ülkeler arası bir alışveriş süre geliyor olması, ticaretin uluslararası kapsamda olması ve belirtilmiş olan ticari faaliyetlerden biri olması gerekmektedir. Ticareti yapacak ABD şirketi ile ticaret yapılacak ülke arasında mevcut bir ticaret ilişkisi olmalıdır. Yeni ticaret ilişkileri kurmak amacıyla E-1 vizesi alınamaz.

Yapılacak ticaretin sürekli olması yani bir kerelik olmaması gerekmektedir. ABD konsolosluk görevlileri yapılacak ticaretin parasal değerini tespit etmek için ilk önce yapılan ticaretin miktarına bakarlar.

 

E-2 YATIRIMCI VİZESİ

E-2 yatırımcı vizesi ABD`ye gelen yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla veya yatırım yapmaya karar verdikleri zaman; yeterli sermayeye sahiplerse verilir. Vizeyi alabilmek için ABD ile yatırımcının ülkesi arasında karşılıklı bir yatırım anlaşması bulunmalıdır ve yatırımcı o ülkenin vatandaşı olmalıdır. ABD şirketinin en az yüzde 50’si yatırımcının ülkesinin vatandaşlarının mülkiyeti altında bulunmalıdır. E-2 vizesi için başvuran kişinin yatırımcı şirketin sahibi, ortağı, müdürü, yöneticisi veya önemli pozisyonda çalışan bir elemanı olması gerekmektedir. Ortak yatırımcı şirketlerin çalışanları da E-2 vizesi alabilirler. Vizeyi alabilmek için gerekli olan yatırım aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olmalıdır.

E-2 vizesi alabilmek için belirlenmiş bir yatırım alt sınırı yoktur; yatırımın yeterliliği bir oran testi ile belirlenir. Oran testi, yatırım yapılan para miktarı ile yatırım yapılan işin değerinin karşılaştırılması ile yapılır. Yatırımcı sadece ABD’de oturma izni alabilmek için marjinal bir teşebbüse yatırım yapmamalıdır. Teşebbüsün marjinalliğine teşebbüsün ekonomik etkisine ve yarattığı iş imkanlarına bakılarak karar verilir.

İLGİLİ KONULAR