O1 OLAĞANÜSTÜ YETENEK VİZESİ

O Vizesi, bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü beceriye sahip olan, sinema veya televizyon endüstrisinde kanıtlanmış olağanüstü başarı kaydı olan ve bu başarılarıyla ulusal ve uluslar arası anlamda tanınan kisiler içindir. 

Eğer bir başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen olmayan bir kişi olarak geçici olarak çalışmak istiyorsa, ABD göçmen kanunu altında, başvuru sahibi başvuranın yapacağı iş türüne dayanarak, belirli bir vizeye ihtiyaç duyar. Geçici işçi kategorilerinin çoğu, başvuru sahibinin bir vizeye başvurabilmesinden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylanması gereken I-129 dilekçesinin başvuru sahibinin gelecekteki işvereni veya temsilcisi tarafından saglanmasini gerektirir. Daha fazla bilgi için, lütfen uscis.gov‘a bakın.

Bireyler bir geçici işçi vizesine sadece ABD’deki iş verenlerin I-129 dilekçesini sunduktan ve USCIS’in onaylamasini takiben başvurabilirler. USCIS daha sonra onay fişi numarasını gösteren bir I-797 formu düzenleyecektir. Bu fiş numarası, bu hizmet yoluyla bir randevu almak icin gereklidir. I-797 ve/veya I-129’un sayfa kopyaları gerekli değildir. 

O2 başvuru sahipleri, O1 hak sahibinin hizmetleri ile birlikte sunulan ayrı bir dilekçeye ihtiyaç duyar. 

O Vizesi genellikle aşağıdaki kişiler için uygundur:

  • O1: bilim, sanat, eğitim, işte olağanüstü beceriye sahip olan veya atletizmde sürekli uluslar arası veya ulusal ün ile kanıtlanmış veya sinema veya televizyon endüstrisinde olağanüstü başarıya sahip bireyler.
  • O2: Belirli bir etkinlikte veya güncel gösterinin “entegre parçasında” destek olmak üzere, bir O1, sanatçı veya atlete eşlik edecek bireyler. O2 işçisinin, bir ABD işçisi tarafından kolayca gerçekleştirilemeyecek ve O1’in başarı performansı için gerekli kritik becerileri ve O1 ile deneyimi olmalidir.
  • O3: O1 ve O2 başvuru sahiplerinin eşi veya çocuğu olan bireyler.

 

Uygunluk 
Başvuru sahibi, sürekli ulusal veya uluslar arası ün ile bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü beceri kanıtlamalıdır ve olağanüstü beceri alanında çalışmaya devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak geliyor olmalıdır. Sanat alanında olağanüstü beceri, belirgin olarak tanımlanan bir kişinin sanat alanında ünlü, önder veya iyi tanınan olması ölçüsünde normalde karşılaşılandan ciddi anlamda ust beceri ve tanınırlık derecesiyle tavzih edilmiş şekilde sanat alanında yüksek seviyeli bir başarı anlamına gelir.

Bilim, eğitim, iş veya atletizm alanlarında olağanüstü beceri; başvuru sahibinin uğraş alanının zirvesine çıkmış sayılı kişilerden biri olduğunu gösteren bir uzmanlık derecesi anlamına gelir.

Sinema veya televizyon endüstrisinde “O” vizesine hak kazanmak için başvuru sahibi, başvuru sahibinin sinema ve/veya televizyon alanında seçkin, saygın ve önder olarak tanınması ölçüsünde normalde karşılaşılandan ciddi anlamda ust bir beceri ve tanınırlık derecesiyle tavzih edilmiş şekilde olağanüstü başarısini kanıtlamalıdır.