VERASET İLAMI ALMA

Veraset ilamı almak için ölüm sonrası New York'da Surrogates Court olarak adlandırılan mahkemeye başvuru yapılması gerekir. İşlemler ölen kişinin vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişmektedir. Eğer vasiyetname var ise vasiyetnamede ki yetkili kişinin, yok isede vefat eden kişinin en yakınının başvuruyu gerçekleştirerek mahkemeden yetki belgesini ( Letters Testamentary veya Letters of Administration ) talep etmesi gerekir. Bu yetkiye dayanarak da ölen kişinin mallarının tahsili, borçlarının ve vergilerinin ödenmesi ve kanuni mirascılarına mirasın dagıtılması sağlanmış olur. 

 

Veraset ilamı alma hakkında en çok sorulan soruları okumak için tıklayınız.