EB1 VİZESİ –OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ KİŞİLERİN GREEN CARD ALMASI

Bu vize türu olağanustü yeteneklere sahip bilim, sanat, eğitim ve iş alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş kişilere uygulanan greencard alma yöntemidir. EB1 vizesini alabilmek için bir işverene ihtiyaç duyulmamaktadır. EB1 için başvuruda 10 kriter belirlenmiştir ve bu kriterlerden başvuran kişinin en az 3 tanesine sahip olması şarttır. Başvuru sahibinde özel nitelikli ödül veya ödüller kazanması dahil 10 şarttan 3 üne sahip olması aranır. Fakat 5 tane tatmin edici kritere sahip olması tavsiye edilir. Bu kriterlere örnek olarak ulusal veya uluslararası ödül almak, alanında jüri üyeliği yapmak, alanında kitap yayınlamak, yapılan çalışmaların ticari başarılarını gösteren kanıtlara sahip olmak gibi koşullar aranmaktadır.

Kaynak : Usa Turk