YATIRIMCI VİZESİ (E-2)

Yatırımcı Vizesi (E-2)

 Yatırımcı, özel ya da tüzel kişi, A.B.D. ile ticari anlaşması olan ülke vatandaşı olmalıdır.

 Yapılan ticaret yeterince büyük çaplı olmalıdır. Şirketin başarıyla işleyebilmesi için yeterli miktarda olmalıdır.  Düşük ölçekli bir işletmenin yatırım yüzdesi büyük ölçekli işletmeden daha yüksek olmalıdır.

 Yatırım, gerçekten aktif olan bir işletme olmalıdır. Spekülatif veya işlemeyen bir yatırım uygun değildir.  Bir banka hesabında duran tahsis edilmemiş fonlar veya benzeri teminat yatırım olarak kabul edilmez.

 Yatırım marjinal-sınırda- olamaz. Yalnızca ailenin geçimini sağlayacak miktarın hatırı sayılır ölçüde üzerinde gelir getirmelidir; ya da A.B.D.’ye ekonomık anlamda önemli bir etkisi olmalıdır.

Sermayenin kontrolü yatırımcıda olmalıdır, ve işletme, ticari anlamda risk altında olmalıdır. Şirketin mal varlığı ile güvenceye alınmış kredilere izin verilmemektedir.

 Yatırımcı A.B.D.’ye işletmeyi geliştirmek ve yönetmek için gelmelidir.  Eğer başvuru sahibi asıl yatırımcı değilse denetleyici ya da idareci bir pozisyonda görevlendirilmelidir veya şirketin verimli çalışması için önemli olan özel becerilere sahip olmalıdır. Sıradan becerilere sahip veya vasıfsız işçiler bu vize için uygun değildir.